This server requires an encrypted بایگانی - شرکت سبزاندیش آراد |طراحی سایت

۱۶ دی

تنظیمات ایمیل در ویندوز موبایل

برای تنظیم ایمیل روی ویندوز موبایل خود مراحل زیر را انجام دهید:

۱ابتدا از منوی Start گزینه Programs را انتخاب کنید.

۲گزینه ActiveSync را انتخاب کنید.

۳از Menu گزینه Add Server Source را انتخاب کنید.

۴در فیلد Email address آدرس ایمیل خود را وارد نمایید به طور مثال : info@yourdomain.com

گزینه Attempt to detect Exchange Server Settings automatically انتخاب نشده باشد، سپس Next را انتخاب کنید.

۵ – در فیلد Server address وارد کنید : mail.yourdomain.com . گزینه This server requires an encrypted را انتخاب کنید سپس گزینه next را انتخاب کنید.

۶در فیلد User name آی دی ایمیل خود را وارد نمایید به طور مثال اگر آدرس ایمیل شما info@yourdomain.com باشد آنگاه آی دی شما info است. در فیلد Password رمز عبور ایمیل خود را وارد نمایید. در قسمت Domain نام دامنه خود را وارد نمایید.

۷مواردی که مایلید در تلفن همراه شما همگام سازی شوند را انتخاب نمایید.

۸منتظر شوید تا اطلاعات شما همگام سازی شوند. بسته به نوع اطلاعات ورودی امکان دارد این عمل چند دقیقه به طول به بیانجامد.

 

اشتراک
شرکت سبزاندیش آراد

کلیه حقوق متعلق به شرکت سبزاندیش آراد میباشد.

لوگو نماد اکترونیکیlogo-samandehi