۱۰ دی

سعید دستمالچی

آقا من چندین بار با این دوستان کار کردم … غیر از دقت و سرعت عمل و وقت گذاشتن برای مشتری تا حالا چیزی از این مجموعه ندیدم …

اشتراک