۱۴ اردیبهشت

ایجاد فرم در DreamWeaver CS5

اگر در صفحه بخواهیم از بازدید کننده اطلاعاتی را دریافت کنیم باید از فرم برای این کار استفاده کنیم. فرم برای انتقال اطلاعاتی که توسط کاربر وارد شده است به یک آدرس مشخص استفاده می شود. هر فرم می تواند شامل اجزایی مانند کادر ورودی متن (Text Field)، جعبه مربوط به ورود متن (Text Area)، دکمه های رادیویی (Radio Button)، منوهای کشویی، چک باکس و … باشد.
همانطور که میدانید فورم ها فقط اطلاعات را از بازدید کننده دریافت و بعد به یک صفحه که کار پردازش بر روی فورم ها را انجام میدهد ارسال می کنند تا صحت اطلاعات توسط صفحه مقصد تائید شود .

tutorial-DreamWeaver-CS5-4

اشتراک

ارسال نظر