۱۸ دی

معرفی تگ < html >وتگ < body >

محدوده کد صفحه HTML را مشخص می کند و به مرورگر مي فهماند که اين يک صفحه HTML است . فقط کدهاي درون اين محدوده توسط مرورگر اجرا می شود .

تگ < html > :

مثال : در مثال زير بدنه اصلی يک صفحه با تگ < html > مشخص شده است :

Example
کد
< html >
  < head >
    < title > The title of the page < /title >
< /head >
< body >

The content of the page

< /body >

< /htmll >
محدوده اصلی صفحه html
تگ سر عنوان head
تگ عنوان صفحهبدنه اصلی صفحه
.
.
.
پايان بدنه اصلی صفحه
پايان محدوده اصلی صفحه

تگ < body > :

اين تگ بدنه اصلی صفحه HTML را معرفی می کند و شامل کليه محتويات قابل نمايش در صفحه ازقبيل نوشته ها ، عکس ها ، لينک ها و … است . فقط محتويات اين قسمت توسط مرورگر به عنوان خروجی نمايش داده می شوند .
کدهای محتويات خروجی بين تگ باز و بسته < bodyy > تعريف می شوند .

خواص مهم
نام خاصيتنوع خاصيتشرح
alinkنام رنگ
rgb(x,x,x)
##xxxxxx
مشخص کننده رنگ لينک های فعال در صفحه است . رنگ میتواند به روش های زير تعيين شود :

 1. نام رنگ مثل blue يا red .
 2. تعيين رنگ به وسيله تابع rgb به صورت زير :
  ( مقدار رنگ قرمز ، مقدار رنگ سبز ، مقدار رنگ آبی ) rgb
  اين تابع مقدار ۳ رنگ را با هم ترکيب کرده و يک رنگ را ايجاد می کند .که مقدار رنگ توسط عددی بين ۰ تا ۲۵۵ تعيين می شود ، که هر چه عدد بزرگتر باشد ميزان آن رنگ درر کل رنگ بيشتر خواهد بود .

  Example : rgb (10,65,232)

 3. نعيين رنگ به صورت عددی ترکيبی در مبنای ۱۶ هگزادسيمال :
  ميزان رنگ آبی ميزان رنگ سبز ميزان رنگ قرمز #

  Example : #08FF00

backgroundURL
نام – مسيرر فايل
آدرس عکس يا فایلی که به عنوان پس زمينه صفحه مورد استفاده قرار می گيرد را تعيين می کند .
bgcolorنام رنگ
rgb(x,x,x)
##xxxxxx
می توان توسط اين خاصيت يک رنگ را به عنوان رنگ پس زمينه صفحه قرار داد .
linkنام رنگ
rgb(x,x,x)
##xxxxxx
مشخص کننده رنگ کليه لينک های صفحه است .
textنام رنگ
rgb(x,x,x)
##xxxxxx
رنگ پيش فرض نوشته های درون صفحه را تعيين می کند که به صورت استاندارد مشکی است .
vlinkنام رنگ
rgb(x,x,x)
##xxxxxx
رنگ لينک هايی در صفحه که قبلا يکبار کليک شده اند را مشخص می کند و به اين منظور استفاده می شود که کاربر متوجه شود آن لينک را قبلا مشاهده کرده است .
Example
کد
< html >
  < head >
    < title > The title of the page < /title >
< /head >

  < body >

The content of the page   محتويات قابل نمايش توسط مرورگر

< /body >

< /htmll >

این آموزش تهیه شده ازسایت خدمات سایت میباشد

شماکاربران مرکزتخصص خدمات سایت می توانیدکلیه سوالات خودراازمابپرسید تاکارشناسان مادرکمترین زمان ممکن پاسخگوی شماباشند

اشتراک

ارسال نظر