۰۲ اسفند

تفاوت to – cc- bcc در هنگام ارسال ایمیل

هنگام ارسال ایمیل سه قسمت وجود دارد که شما می توانید آدرس گیرنده را در آن وارد کنید این سه قسمت عبارت اند از To, BCC و CC. اما تفاوت این سه فیلد در چیست؟ در ادامه به بررسی تفاوت ها و اینکه هر کدام از آنها در چه مواردی لازم است استفاده شود می پردازیم.

To: هنگام ارسال ایمیل مخاطب/مخاطبان اصلی ایمیل باید در قسمت To وارد شوند.

CC: مخفف Carbon copy است و عملکردی مثل To دارد اما بهتر است با رعایت اصول به ارسال ایمیل اقدام نماییم. در صورتی که می خواهید یک نسخه از ایمیل تان را به آدرس هایی که در cc وارد می کنید ارسال نمایید که این آدرس ها جز مخاطبان اصلی ایمیل نیستند، ولی لازم است مطلع گردند ازCC استفاده می کنیم. در هنگام Reply کردن ایمیل چنانچه باز هم بخواهیم مخاطب CC شاهد ایمیل ما باشد باید از گزینه Reply to all استفاده کنیم.

BCC: اما BCC مخفف Blind Carbon Copy است یعنی یک کپی پنهان که آدرس ایمیل هایی که در BCCوارد می شود قابل مشاهده برای دیگر دریافت کنندگان نمی باشد. استفاده از این گزینه زمانی مناسب است که شما میخواهید برای افرادی ایمیل ارسال کنید که هیچکدام از دریافت کنندگان از آدرس ایمیل های دیگری که برای آنها ایمیل ارسال شده است، مطلع نشوند.

 تفاوت to - cc- bcc در ارسال ایمیل

اشتراک

ارسال نظر