26 دی

ادان دامین در سی پنل

ادان دامین در سی پنل

300x300xcpanel-learn.jpg.pagespeed.ic.iwDMMTEchR

برای ادان دامین کردن در سی پنل بصورت زیر عمل کنید.
1- وارد سی پنل شوید.
2- در بخش Domains بر روی Addon Domains کلیک کنید.
3- در صفحه ظاهر شده ، در بخش Create an Addon Domain بصورت زیر اقدام کنید.
– New Domain Name : دامنه مورد نظر را بصورت کامل وارد کنید. برای مثال mydomain.com
– Subdomain/FTP Username : نام کاربری مورد نظر برای این دامنه
– Document Root : مسیر مورد نظر در public_html که اطلاعات این ادان دامین در آن مسیر خواهد بود.
– Password , Password – Again : ورود رمز عبور مورد نظر و تکرار آن
– Strength : مقدار امنیت رمز عبور را نمایش می دهد.
4- و در انتها کلیک بر روی Add Domainتوجه 1 » دامنه می بایست قبل از ادان دامین با dns های ارائه دهنده سرویس تنظیم و ست شده باشد.
توجه 2 » می بایست امکان ادان دامین بر روی سرویس تهیه شده باشد تا بتوانید ادان دامین کنید.

اشتراک

ارسال نظر