۱۶ دی

وضعیت های مهم دامین

رای اطلاع از وضعیت دامین خود در هر زمان ابتدا از دامین هوییز بگیرید.

نحوه هوییز (Whois) گرفتن از دامین

سپس به استاتوس (Status) دامین دقت کنید. وضعیت های که استاتوس نشان میدهد به شرح زیر هستند:

Ok: به معنی فعال/اکتیو بودن دامین است.

Pending Renew: دامین وارد مرحله تمدید شده است. در این زمان مالک لازم است دامین را تمدید کند. این دوره تمدید در حدود ۳۰ روز میباشد.

Redemption Period: دوره بازخرید و امکان ری استور ‎که معمولا پس از ۴۵ روز از تاریخ اکپسایر دومین آغاز می شود‎. حدودا طول این دوره ۳۰ روز می باشد. در این دوره تمدید دامنه تنها توسط مالک دامنه و با پرداخت مبلغ جریمه ( حدود ۱۰۰ دلار  امکان پذیر است.

Pending delete‎: در این وضعیت دامین در حال حذف شدن از لیست دومین ها میباشد‎ . مالک دامین امکان تمدید این دامین را ندارد.‎ معمولا طول این دوره ۵ روز می باشد و پس از پایان این مدت دامنه برای عموم آزاد می شود.

Client Hold: دومین به دلیلی خاص از سوی رجیسترر/ رجیستری مسدود شده است.

به عنوان مثال این حالت میتواند به دلیل عدم تایید و verify ایمیل تاییدیه از سوی کاربر رخ بدهد.‎ تا زمانیکه تایید این ایمیل انجام نشود دامنه بحالت غیرفعال باقی می ماند و امکان اختصاص دی ان اس و ارتباط با سرویس میزبانی را ندارد.

Client Transfer Prohibited: دامنه قفل است‎ . به منظور حفظ امنیت دامین، مالک دامین یا شرکت ثبت کننده معمولا دامینها را در حالت قفل قرار میدهند در اینصورت امکان سوء استفاده از دامین و ترنسفر دامین وجود ندارد.

اشتراک

ارسال نظر