۱۶ دی

مدیریت ارسال و دریافت ایمیل ها

توجه! این آموزش مربوط به هاستینگ ویندوز با کنترل پنل وب سایت پنل استبرای آموزشهای مربوط به سرویسهای هاستینگ دیگر؛ به بخش مربوط به آن مراجعه کنید.

به آدرس زیر وارد شده و بجای yourdomain نام دامنه خود را وارد کنید

http://mail.yourdomain/webmail

برای مثال دامنه webramz.com، آدرس ورود به وب میل به شکل http://mail.webramz.com/webmail خواهد بود.

mail4

اشتراک

ارسال نظر